Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này đặt ra để làm thế nào Maybomhanoi.vn sử dụng và bảo vệ bất kỳ thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn sử dụng trang web này. Maybomhanoi.vn cam kết bảo vệ  sự riêng tư của bạn. Chúng tôi có nên yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin mà bạn có thể được xác định khi sử dụng trang web này, sau đó bạn có thể yên tâm rằng nó sẽ chỉ được sử dụng theo đúng cam kết bảo mật này. Maybomhanoi.vn có thể thay đổi chính sách này theo thời gian bằng cách cập nhật trang này. Bạn nên kiểm tra trang này theo thời gian để đảm bảo rằng bạn đang thấy hữu ích với bất kỳ thay đổi nào.
 
Những gì chúng tôi thu thập
Chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau:

  • Tên, tuổi
  • Thông tin liên lạc bao gồm địa chỉ email
  • Thông tin cá nhân như mã bưu điện, sở thích và lợi ích mà bạn mong muốn
  • Các thông tin khác có liên quan đến nhu cầu của khách hàng

Chúng tôi làm gì với những thông tin chúng tôi thu thập
Chúng tôi tìm hiểu các thông tin này để hiểu rõ nhu cầu của bạn và cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn, và đặc biệt là vì những lý do sau đây:

  • Lưu giữ hồ sơ nội bộ.
  • Chúng tôi có thể sử dụng thông tin để cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
  • Chúng tôi có thể định kỳ gửi email quảng cáo về sản phẩm mới, khuyến mại đặc biệt hoặc các thông tin khác mà chúng tôi nghĩ bạn có thể tìm thấy thú vị bằng cách sử dụng địa chỉ email mà bạn đã cung cấp.
  • Theo thời gian, chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của bạn để liên lạc với bạn cho các mục đích nghiên cứu thị trường. Chúng tôi có thể liên hệ với bạn qua email, điện thoại, hoặc thư. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin để tùy chỉnh trang web theo sở thích của bạn.

Bảo vệ
Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng thông tin của bạn được an toàn. Để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc tiết lộ, chúng tôi đã đưa ra quy trình điện tử và quản lý phù hợp để bảo vệ và bảo mật thông tin chúng tôi thu thập trực tuyến.
 
Làm thế nào chúng tôi sử dụng cookie
Một cookie là một file nhỏ mà yêu cầu sự cho phép để được đặt trên ổ cứng máy tính của bạn. Khi bạn đồng ý, các tập tin được thêm vào và cookie sẽ giúp phân tích lưu lượng web hoặc cho phép bạn biết khi bạn truy cập một trang web cụ thể. Cookie cho phép các ứng dụng web để trả lời bạn như một cá nhân. Các ứng dụng web có thể thiết kế các hoạt động của mình cho nhu cầu của bạn, thích và không thích bằng cách thu thập và ghi nhớ thông tin về sở thích của bạn.

Chúng tôi sử dụng cookie để xác định trang nào đang được sử dụng. Điều này giúp chúng tôi phân tích dữ liệu về sơ đồ trang web và cải thiện trang web của chúng tôi để chỉnh nó cho nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này cho các mục đích phân tích thống kê và sau đó các dữ liệu được lấy từ hệ thống.

Nhìn chung, các tập tin cookie giúp chúng tôi cung cấp cho bạn một trang web tốt hơn, bằng cách cho phép chúng tôi theo dõi những trang mà bạn thấy hữu ích. Một cookie không có cách nào cho chúng ta truy cập vào máy tính của bạn hoặc bất kỳ thông tin về bạn, khác hơn so với các dữ liệu bạn chọn để chia sẻ với chúng tôi. Bạn có thể chọn để chấp nhận hoặc từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn có thể thay đổi thiết lập trình duyệt của mình để từ chối cookie nếu bạn thích. Điều này có thể ngăn cản bạn tận dụng lợi thế đầy đủ của trang web.
 
Liên kết đến các trang web khác
Trang web của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web khác quan tâm. Tuy nhiên, một khi bạn đã sử dụng các liên kết để rời khỏi trang web của chúng tôi, bạn nên lưu ý rằng chúng tôi không có bất kỳ kiểm soát trang web khác. Do đó, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm cho việc bảo vệ và bảo mật của bất kỳ thông tin mà bạn cung cấp khi quý khách đến thăm trang web này và các trang web này không được quản lý bởi chính sách bảo mật này. Bạn nên thận trọng và xem xét các tuyên bố bảo mật áp dụng cho các trang web trong câu hỏi.
 
Kiểm soát thông tin cá nhân của bạn
Bạn có thể chọn để hạn chế việc thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo những cách sau:bất cứ khi nào bạn được yêu cầu điền vào một biểu mẫu trên trang web, tìm hộp mà bạn có thể nhấp vào để chỉ ra rằng bạn không muốn thông tin được sử dụng bởi bất cứ ai cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, nếu trước đó bạn đã đồng ý để chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, bạn có thể thay đổi lại bất cứ lúc nào bằng cách viết hoặc gửi email cho chúng tôi tại [email protected]

Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba trừ khi có sự cho phép của bạn hoặc được yêu cầu của pháp luật. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi cho bạn các thông tin quảng cáo mà chúng tôi nghĩ bạn có thể tìm thấy sự thú vị nếu bạn nói với chúng tôi rằng bạn muốn điều này xảy ra.

Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin chúng tôi đang nắm giữ về bạn là không chính xác hoặc không đầy đủ, xin vui lòng viết thư hoặc email cho chúng tôi càng sớm càng tốt. Chúng tôi sẽ điều chỉnh kịp thời những thông tin tìm thấy là không chính xác.